سقف کاذب

یکی از بهترین نوع پوشش برای سقف کاذب است. انواع آن هم بستگی به نگهدارنده وجنس پوششی آن است. قطعات (تایل و نگهدارنده) از بیش تعین شده با ابعاد معین ، به نام مشبک و آرمسترانگی و مینرال وبطور صحیح آن کلیک نامیده می شود. در موارد دیگر آن مشبک صحیحتر است.

متریال پوششی در این نوع سقف کاذب باید مضربی از طول و عرض شصت سانتیمتری باشد و نوع جنس آن به سفارش کارفرما است. مانند : الیاف فشرده و پلاکسی گلاس (طلق) و گچی و چوبی و آلومینیومی و یا موارد پیشنهادی دیگر باشد.

این نوع سقف کاذب بصورت آویزانی اجراء میگردد. که بهترین آویز مفتول گالوانیزه است. نگهدارنده آلومینیومی هم بهمین ترتیب اجرا ء میگردد ولی با اندکی تفاوت که بدین صورت می توان بیان کرد. که بر روی بدنه آن هیچ گونه شیار وزبانه وجود ندارد ، سپری (نگهدارنده) در طول معین تولید شده و بعداز رنگ شدن در طول شش وپنج ویا حتی کمتر به محل اجراء آورده می شود. و آن وقت به طول معین طراحی شده برش می خورد و نصب میگردد.

تنوع رنگ در سپری آلومینیومی بیشتر است و تنوع در تولید شکل ظاهری آن است، که این مورد مزیت در این نوع سقف کاذب است. این نوع سقف کاذب را در ارتفاع ، بهتر است با زیر سازی آهنی (پروفیل) اجرء گردد. این شرایط بستگی به محیط ومساحت اجرایی دارد.

مانند ارتفاع از کف ، بلندی پشت سقف کاذب تا سقف اصلی (برای بیش از دو متر) و.... . ولی در موارد اجسام سنگین تر اجراء آن محتاج به زیر سازی جدا است. این سقف کاذب در حال حاضر از رایج ترین نوع سقف کاذب در داخل کشور است.


https://engclubs.net/false-ceilings-knauf گریلیوم در رده سقف های دکوراتیواست و در بین آنها از ویژگیهای فراوانی برخوردار است این سقف از آلومینیوم وآهن و ورقهای آلیاژی (این مورد گران است) تولید میشود.. سقف گریلیوم ، سقف باز هم گفته می شود. جواب آن در کار تمام شده است. بعد از اینکه سقف نصب شد چیزی که رویت می شود اینست ، خانه های مربع و مستطیل شکلی که پیوسته در کنار هم قرار گرفته است. که هیچ پوششی در داخل و یا پشت آن وجود ندارد و پشت سقف و تاسیساتی که کار شده است به خوبی دیده می شود.


سقف کاذب گریلیوم از ورق به قطر ۴٫۰ الی ۱ میلیمترتولید می گردد. گریلیوم تولید شده رنگ می شود ، رنگ بصورت مایع و یا پودری می باشد ، که در هر صورت به کوره می رود تا خشک شود. در هنگام نصب قطعات تولید شده روی هم مونتاژ می شود و سپس در کاریرهای که هم شکل با قطعات هستند ولی با اندازه دو برابر قرار می گیرند ودر سطح طراز اجراء می شوند. مزیت سقف کاذب گریلیوم در نمای آخر اینطور است که هیچ گونه متعلقات سقف (بجز چراغ) دیده نمی شود ، چون می توان در پشت سقف آن را کار کرد، مثل در یچه ها ، کانال ها ، ددکتور ها و...... و دیگر موارد. معمولا" سقف کاذب گریلیوم را بصورت منفرد و یا ترکیبی با سقف های دیگر اجراء می کنند. زیر سازی سقف گریلیوم مانند سقف های دیگر بصورت آویزانی است ، که با سیم مفتول ویا زنجیر این کار انجام می گردد.